5 ChatGPT-Prompts voor het beginnen met je scriptie

Lees onze top 5 tips om efficiënt en effectief een indrukwekkende scriptie te schrijven met behulp van AI.

5 ChatGPT-Prompts voor het beginnen met je scriptie
Gepubliceerd op
Apr 30, 2024
Leestijd
4
Categorie
Actueel

Beginnen aan je scriptie kan een beetje intimiderend zijn, vooral als je voor het eerst  geconfronteerd wordt met de leegte van een blanco pagina.  Kan AI je scriptie voor je schrijven?  Er is geen AI die jouw scriptie voor jou kan gaan schrijven, maar dat wil niet zeggen dat je het niet kunt gebruiken.

Met deze GPT Prompts van Trust  kun je weer gefocust werken en je taken effiecient uitvoeren

Heb je moeite met je scriptie? Onze GPT Prompts voor scripties kunnen je helpen. 

 • Gemakkelijk ideeën genereren voor je scriptie
 • Meer zoekmachine dan factchecker
 • Een sterke stelling creëren om ervoor te zorgen dat je scriptie een duidelijke focus en richting heeft

Let op: ChatGPT is een AI-assistent. Verifieer en controleer altijd de gegenereerde inhoud voordat je deze in je scriptie gebruikt.

Hieronder vind je daarom een aantal handige ChatGPT-prompts om je scriptie te schrijven en het proces soepeler te laten verlopen. Via dit artikel vind je nog meer van dit soort prompts voor je scriptie.

ChatGPT-Prompts voor het beginnen met je scriptie

Stel dat je interesse hebt in duurzame energie, dan zou je kunnen vragen om vijf mogelijke scriptie-onderwerpen over duurzame energie. ChatGPT zal je voorstellen doen die je kunnen helpen bij het kiezen van een passend en boeiend onderwerp voor je scriptie.

Prompt voor het kiezen van een onderwerp: "Geef me vijf mogelijke scriptie-onderwerpen over [voeg je interessegebied hier in]."

Een goede onderzoeksvraag is cruciaal voor je scriptie. 

De onderzoeksvraag moet relevant zijn want je wilt natuurlijk geen onderzoek doen waar je niks aanhebt. Je vraag moet wel toe onderzoeken zijn. Het eindiggen met een vfraagtekekning.

1. Ik zoek een probleemstelling waarin de relatie tussen [onderwerp A] en [onderwerp B] wordt onderzocht.

Deze prompt kan je helpen bij het creëren van een effectieve stelling die de relatie tussen twee onderwerpen onderzoekt.

Om deze prompt te gebruiken, vul je de variabelen in met de relevante informatie:

 • [onderwerp A]: Specificeer het eerste onderwerp dat je in je scriptie zult onderzoeken.
 • [onderwerp B]: Identificeer het tweede onderwerp dat je in je scriptie zult onderzoeken.

Bijvoorbeeld, een voltooide prompt zou er als volgt uit kunnen zien: 'Ik heb een probleemstelling nodig die de relatie tussen armoede en onderwijs zal onderzoeken.'

Het gebruik van deze prompt stelt je in staat om een gefocuste en goed gedefinieerde probleemstelling te formuleren die de relatie tussen twee onderwerpen onderzoekt. Dit zal je onderzoek begeleiden en ervoor zorgen dat je proefschrift duidelijk en beknopt is.

2. Ik moet een probleemstelling ontwikkelen die de impact van [sociale kwestie] op [doelgroep] zal analyseren.

Deze prompt helpt bij het ontwikkelen van een probleemstelling die de impact van een sociale kwestie op een doelgroep zal analyseren.

Om deze prompt te gebruiken, vul je de variabelen in met de relevante informatie:

 • [sociale kwestie]: Specificeer de sociale kwestie die je moet analyseren, zoals armoede, ongelijkheid of racisme.
 • [doelgroep]: Identificeer de groep die wordt beïnvloed door de sociale kwestie, zoals kinderen, immigranten of gezinnen met een laag inkomen.

Bijvoorbeeld, een voltooide prompt zou er als volgt uit kunnen zien: 'Ik moet een probleemstelling ontwikkelen die de impact van armoede op gezinnen met een laag inkomen zal analyseren.'

Het gebruik van deze prompt zorgt ervoor dat je stelling gefocust en relevant is voor je onderzoek. Het helpt ook om ervoor te zorgen dat je scriptie duidelijk en beknopt is, zodat je argument gemakkelijk begrepen en ondersteund kan worden.

3. Ik ben op zoek naar een probleemstelling die de effecten van [factor A] en [factor B] op [onderwerp] vergelijkt en contrasteert.

Deze prompt helpt je bij het creëren van een probleemstelling die de vergelijking en het contrast van twee factoren op een bepaald onderwerp duidelijk uiteenzet.

Om deze prompt te gebruiken, vul je de variabelen in met de relevante informatie:

 • [factor A]: Specificeer de eerste factor die je wilt vergelijken en contrasteren.
 • [factor B]: Specificeer de tweede factor die je wilt vergelijken en contrasteren.
 • [onderwerp]: Identificeer het onderwerp waarop je je vergelijking en contrast wilt richten.

Bijvoorbeeld, een voltooide prompt zou er als volgt uit kunnen zien: 'Ik ben op zoek naar een stelling die de effecten van genetische manipulatie en synthetische biologie op gewasopbrengsten vergelijkt en contrasteert.'

Het gebruik van deze prompt stelt je in staat om een probleemstelling te formuleren die je argument duidelijk uiteenzet en een effectief kader biedt voor je essay of onderzoeksartikel.

4. Ik moet een probleemstelling ontwikkelen die de implicaties van [nieuwe technologie] op [gewenste uitkomst] bespreekt.

Deze prompt is een effectieve manier om een probleemstelling te ontwikkelen die de implicaties van een nieuwe technologie op een gewenste uitkomst onderzoekt.

Om deze prompt te gebruiken, vul je de variabelen in met de relevante informatie:

 • [nieuwe technologie]: Specificeer de nieuwe technologie die je zult bespreken in je stelling.
 • [gewenste uitkomst]: Identificeer de gewenste uitkomst die je wilt onderzoeken, zoals economische groei, banencreatie of verbeterde gezondheidszorg.

Bijvoorbeeld, een voltooide prompt zou er als volgt uit kunnen zien: 'Ik moet een probleemstelling ontwikkelen die de implicaties van kunstmatige intelligentie op banencreatie bespreekt.'

Het gebruik van deze prompt stelt je in staat om een effectieve en prikkelende probleemstelling te formuleren die de mogelijke implicaties van een nieuwe technologie op een gewenste uitkomst onderzoekt.

5. Ik ben op zoek naar een probleemstelling die de effectiviteit van [beleid] bij het bereiken van [doel] zal evalueren.

Deze prompt helpt bij het creëren van een probleemstelling die de effectiviteit van een beleid bij het bereiken van een doel evalueert.

Om deze prompt te gebruiken, vul je de variabelen in met de relevante informatie:

 • [beleid]: Specificeer het beleid dat je evalueert.
 • [doel]: Identificeer het doel van het beleid.

Bijvoorbeeld, een voltooide prompt zou er als volgt uit kunnen zien: 'Ik ben op zoek naar een probleemstelling die de effectiviteit van belastingprikkels bij het bereiken van een verhoogde economische groei zal evalueren.'

Het gebruik van deze prompt stelt je in staat om een duidelijke en beknopte probleemstelling te formuleren die de effectiviteit van een beleid bij het bereiken van het beoogde doel evalueert. Deze verklaring kan vervolgens worden gebruikt om je onderzoek te begeleiden en een argument voor of tegen het beleid te creëren.

Meer informatie over het gebruik van AI voor efficiënte contentcreatie.

Werken bij Trust

Een bijbaan of carrière maken bij Trust?

Andere berichten

Alle berichten bekijken